A „Történelem kardja” viadal szabályai

 
 

A „Történelem kardja” viadal szabályai
A „Történelem kardja” viadal szabályai

Fő helyzet
A viadal nyitott sportrendezvény.
A harcok a viadalon „kard-pajzs” kategóriában zajlanak.

Részvétel a viadalban
A viadalon klubban álló vagy klub nélküli harcosok vehetnek részt
A viadalon részt vehetnek azon férfi harcosok, akik
17 éves kort elérték
Időben leadták a jelentkezési lapjukat (200X. XX. XX.-ig) és XXXX forintot befizettek a viadal kasszájába
Viadalhoz szükséges felszereléssel rendelkeznek

A viadalon nem vehetnek részt azon személyek, akik alkoholos és/vagy kábítószeres befolyás alatt állnak! Az alkoholos és/vagy kábítószeres termékek fogyasztása a viadal egész ideje alatt tilos! Azon resztvevők, akik a fenti szabályt nem veszik figyelembe, azonnal kikerülnek a viadalról!

Bírálás
A bírálást a viadal bírói tanácsa végzi el, a bírókat (marsallok) a „Novgorodi Vitézek” klub állít ki.

A marssalok párosával figyelik a párbajokat. A bírók feladata a viadal bírálásán kívül:
A viadal szabályainak taglalása, elmagyarázása
A harcos felszerelésének ellenőrzése
A „harc” és „stop” vezényszavak leadása
A tiltott mozgások ellenőrzése
A harcosok figyelmeztetése
Az állás kihirdetése és a győztes megnevezése
A pontszámok számolása

A viadal menete
A harcok két részre oszthatok:
1. csapatharcok
2. „play-off” rendszerű harcok

A csapatok létszámát és a második viadal harcosainak a számát a bírók a viadal megkezdése előtt olvassák fel, amikor tisztázatott a részvevő harcosok száma.
A harcok rendjéhez illően a marssalok fölkérnek a következő harcos párt és figyelmeztetik a következőt, hogy készüljenek.
A harcos önállóan követi a harcok rendjét, hogy idejében jelenthessen meg a harctéren a felszerelés ellenőrzésre.

A harc (párbaj) menete
A „harc” vezényszó után a versenyzők a harctér területén bármit tehetnek, amit a szabályok nem tiltják.
A harc véget ér a „stop” vezényszó után.
A harc addig zajlik, amíg az egyik versenyző nem okoz 10 (tíz) jól észrevehető és technikás találatot az ellenfelének a sérülési zónába. Ha a harcosok találati pontok összege egyenlő, a harc az első érvényes találatig zajlik.
A harc menete sorén az állást nem hirdetik ki!

Érvényesek az ütések, ha
A kard élével ütöttek
Az energia nagyobbik felét az ellenfél teste fékezte
Ha megfelelnek a bírók elvárásainak (egyértelműek és jól megfigyelhetőek)

Az ütések NEM érvényesek, ha
Csak súrolta az ellenfél testét
Az ütést a kard végével okozták
Az ütést az ellenfél védelmének az „áttörésével” okozták
Ha a láncing vagy ruha lógó részét találta el
Ha gyengén vagy rosszul érthetően okozták

Engedélyezett és nem engedélyezett teendők a harcban

Sérülési terület:
Fej, nyak, törzs, lábak térdig, karok a csuklóig – 1 pontot érnek

NEM sérülési terület:
Kézfejek, ágyék, térdek, lábfejek, talpak

A harcban tilos:
Leesni
A harctéren kívüli területre két lábbal lépni
A pajzsot vagy kardot elveszíteni
A nem sérülési területet ütni
Az ütéseket keresztvassal vagy markolattal okozni
Szúrni!
A pajzs élével támadni
Kézitusa elemeit alkalmazni
Kézzel megfogni az ellenfél fegyverét, pajzsát
1 másodpercnél többet nyomni az ellenfelet a pajzssál
Vitatkozni a bírókkal
Támadni a „harc” vezényszó előtt illetve a „stop” vezényszó után

Figyelmeztetések és Eltiltások
A harcos Figyelmeztetést kap, ha tilos mozdulatot tett
Az a harcos, amely a harc során 3 Figyelmeztetést kapott, azonnal elveszti a harcot
A harcost eltiltják, ha a tilos mozdulatokkal sérülést okozott az ellenfelének
A harcost szintén eltilthatják a viadaltól, ha vitatkozik a bírókkal, vagy nem a viadalhoz illően viselkedésért

Fellebbezés
A harcos fellebbezheti a bírót, aki véleménye szerint a viadal szabályai ellen cselekszik
A fellebbezést a „sértett” harcos, vagy a harcos klubjának a vezetője azonnal adja le a bíróknak
A bírók kötelesek a fellebbezést megvizsgálni
A bírók kötelesek a fellebbezésen a sértett oldal egy képviselője részvétele mellett vitatkozni
A döntést a fellebbezés fölött a bírók hirdetik ki

A csoportharc győztesének megállapítása
A csoportharcban 1 győzelemért 1 pont jár, a fesztes fél 0 pontot kap. Nincs döntetlen állás!

Felszerelés

A ruházatnak nem szabad tartalmaznia korunk (21. század) elemeit

Páncél:
Védenie kell viselőjét a megengedett fegyverek ellen s takarnia kell a sérülési zónát
A páncélnak feltétlenül állnia kell:
Sisakból, amely a harcos arcát és nyakát is védi (min vastagság 1.5 mm acél)
Puha, amortizáló páncélalátétből vagy korhű páncélból, amely takarja a törzset és a vállakat
Karvédőből (min vastagság 1 mm acél) jobb fegyveres kézre
Karvédőből (min vastagság 1 mm acél bal kézre, ha a harcos olyan pajzsot használ, amelynek öklös a fogantyúja
Páncélozott vagy láncinges kesztyűből a fegyveres kézre

A páncél tartalmazhat mai védőelemeket, amelyeket a páncél vagy a ruha takarja el:
Ágyékvédő
Lábvédő
Törzsvédő láncing vagy páncélalátét használata esetén
Kézvédő
Könyök- és térdvédő
Engedélyezett a sisakok rácsozott védelme (ha nyitott a sisak)

Fegyver:
Anyag: acél
Az él hossza 500-900 mm
Tömege 1000-1400 gramm
Vágófelülete min. 2 mm
A végződés átmérője min. 1.5 cm
A kardot egy kézzel lehessen forgatni

Pajzs:
Bármilyen fogantyúval rendelkezhetnek
Fából, préselt fából vagy acélból elkészíthetőek
A pajzs éle nem tartalmazhat éles sarkokat vagy bármilyen más veszélyes felületet

Pajzs méretei:
Háromszögletű max. hossz 750 mm, max. szélesség 650 mm
Más formájú pajzsoknak illeszkedni kell a 800 mm átmérőjű körbe
Nincs tömeg szerinti elvárás

Jutalom
Első három helyet elérő harcosok értékes ajándékokat kapnak


Создан 21 янв 2006  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником